Munkatársunk, Kiss-Bíró Gyöngyvér PhD-értekezésének nyilvános vitája

Kiss-Bíró Gyöngyvér Az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetének vázlata című PhD-értekezésének nyilvános vitája 2021. november 5-én 11:00 órakor lesz az SZTE BTK Kari Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2, földszint).

A bizottság összetétele:
Elnök: Prof. Dr. Révész László egyetemi tanár (SZTE BTK)
Opponensek: Dr. Kovács Szilvia egyetemi adjunktus (SZTE BTK)
Dr. Langó Péter egyetemi docens (PPKE BTK)
Tagok: Dr. Pintér-Nagy Katalin egyetemi adjunktus (SZTE BTK)
Prof. Dr. Takács Miklós egyetemi tanár (PPKE BTK)
Az értekezés témavezetője: Liptovszkyné dr. habil. Wolf Mária egyetemi docens
Az értekezés digitálisan megtekinthető a SZTE Doktori Repozitóriumában