Hírek kategóriaarchívum

Elhunyt Fodor István

2021. április 3-án, életének 78. esztendejében elhunyt tanszékünk egykori oktatója és tanszékvezetője. Fodor István 1974-től kapcsolódott be a szegedi régészeti oktatásba mint meghívott külső előadó. 1978-tól félállású egyetemi docensként folytatta az oktatást, majd 1988-ban ő lett a létrejövő régészeti csoport vezetője. Trogmayer Ottó nyugdíjazását követően Fodor István vette át a tanszékünk vezetését (1997–2008). Elsősorban a magyar őstörténettel, az eurázsiai steppe népeinek történetével és régészetével, honfoglalás korral, középkorral kapcsolatos kurzusokat tartott hallgatóinak, valamint jelentős szerepe volt az 1989-ben létrejövő önálló Régészeti Tanszék megszervezésében. Több régésznemzedéket nevelt fel a szegedi egyetemen.
Legyen neki könnyű a föld!

Megjelent a honfoglalás kori corpus-sorozat legújabb kötete

Megjelent Horváth Ciprián Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei című kötete a Martin Opitz Kiadó gondozásában. Ezzel a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei című corpus-sorozat 14 részessé bővült.

A tanszékünk régészeti gyűjteményét bemutató kötet a világhálón

„Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is…” Válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből című kötetünk elérhető a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárának Contenta adatbázisában.

A tanszékünk régészeti gyűjteményét bemutató kötet a világhálón bővebben…

Avar anyagismereti óra a szegedi múzeumban

Hallgatóink avar anyagismereti óra keretében többek között a szeged–fehértói A, B, a csengele–jójárti, a szeged–átokházi, a szeged–kundombi, a csengele–feketehalmi, a csóka–kremenyáki temetők leletanyagával ismerkedtek meg a Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményében.
Köszönjük a lehetőséget a szegedi múzeum munkatársainak, köztük Walter Dorottyának és Horváth Andreának!