Címkearchívumok: tehetséggondozás

Pályázati támogatással a tehetséggondozásért

Örömmel adjuk hírül, hogy a Dél-alföldi Régészeti Egylet 3 144 000 Ft támogatást nyert el a „Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása” című pályázat keretében. A pályázati kategória kódja: NTP-TSZM-22

A támogatást a szegedi régészhallgatók tehetséggondozására fordítja az egylet.

OTDK eredmények

A Miskolci Egyetem által online formában megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tanszékünket négy hallgatónk képviselte. Diákjaink az Ókori elő-ázsiai és antik régészet, illetve az Őskori, népvándorlás kori és középkori régészet altagozatban adták elő színvonalas előadásaikat. Hallgatóink egy második helyezést értek el, és egy különdíjban részesültek.

OTDK eredmények bővebben…

Megjelent az Acta Iuvenum 4. száma

A napokban jelent meg tanszékünk folyóiratának soronkövetkező száma, az Acta Universitatis Szegediensis Acta Iuvenum Sectio Archaeologica IV.

A kötet a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vett nyolc hallgatónk (Borsodi Martin, Bőr Gabriella, Hergott Kristóf, Kis Luca, Ilés-Muszka Andrea, Pap Evelin, Varga Bianka Zsuzsanna, Gál Andrea) színvonalas munkáit tartalmazza.
Célunk, hogy a tehetséges, főként OTDK-án résztvevő diákjainknak publikálási lehetőséget biztosítsunk e periodika által. Az Acta Iuvenum kétévente jelenik meg, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon résztvevő hallgatóink pályamunkáiból készült tanulmányok olvashatók benne.

OTDK eredmények

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tanszékünket hét hallgatónk képviselte. Diákjaink a Régészet II. Népvándorlás kor és középkor altagozatban adták elő színvonalas előadásaikat. Hallgatóink két második helyezést értek el, és hárman különdíjban részesültek.

OTDK eredmények bővebben…

Orientációs Nap a szegedi bölcsészkaron

Tanszékünket hallgatónk, Hergott Kristóf képviseli a szegedi bölcsészkari TDK Orientációs Napján 2019. március 8-án, valamint munkatársunk a tanszékünkön folyó tehetséggondozásról tart előadást.

Hergott Kristóf: Íjászgyűrűk a Kárpát-medencei avar kori anyagban
Témavezető: Pintér-Nagy Katalin

Az Orientációs Nap meghívója és programja letölthető:
Meghívó
Program