Címkearchívumok: Fodor István

Megjelent a tanszéki monográfiasorozatunk újabb kötete

Megjelent Fodor István ‒ Szatmári Imre ‒ Vörös Gabriella Ásatás háború idején. A gyulai téglagyár területén 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás és államalapítás kori emlékanyaga című kötete. A kiadvány a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről sorozat 9., illetve a Gyulai Katalógusok 15. kötete. Szerkesztette: Felföldi Szabolcs és Liska András

Fodor István (1943–2021)

Hihetetlennek tűnik, hogy Fodor István neve után most már ezt a második évszámot is le kell írnunk, annyira állandónak és kortalannak tűnt a tanítványok és pályatársak szemében: ugyanaz a szálfaegyenes termet, a szemüveg mögül elővillanó vizsgálódó tekintet, s ugyanaz a szarkasztikus, olykor csípős humor, mint évtizedekkel korábban. Egyedül csak a haja lett idővel kicsit fehérebb. S íme, az életmű most lezárult.

Fodor István (1943–2021) bővebben…

Elhunyt Fodor István

2021. április 3-án, életének 78. esztendejében elhunyt tanszékünk egykori oktatója és tanszékvezetője. Fodor István 1974-től kapcsolódott be a szegedi régészeti oktatásba mint meghívott külső előadó. 1978-tól félállású egyetemi docensként folytatta az oktatást, majd 1988-ban ő lett a létrejövő régészeti csoport vezetője. Trogmayer Ottó nyugdíjazását követően Fodor István vette át a tanszékünk vezetését (1997–2008). Elsősorban a magyar őstörténettel, az eurázsiai steppe népeinek történetével és régészetével, honfoglalás korral, középkorral kapcsolatos kurzusokat tartott hallgatóinak, valamint jelentős szerepe volt az 1989-ben létrejövő önálló Régészeti Tanszék megszervezésében. Több régésznemzedéket nevelt fel a szegedi egyetemen.
Legyen neki könnyű a föld!