Legújabb tanszéki kötetünk a világhálón

A tanszéki monográfiasorozatunkban megjelent Új nemzedék. A szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei. Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére című kötet teljes anyaga elérhető a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvárának Contenta adatbázisában.

Tanszékünk monográfiasorozatának eddig megjelent kötetei:

  1. KŐHEGYI Mihály – VÖRÖS Gabriella: Madaras–halmok. Kr. u. 2–5. századi szarmata temető. Szeged 2011.
  2. NÉMETI János – MOLNÁR Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben: a Nagykároly–Bobáld-tell. Szeged 2012.
  3. A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk. RÉVÉSZ László – WOLF Mária. Szeged 2013.
  4. Az Alföld a 9. században II. Szerk. TAKÁCS Melinda. Szeged 2017.
  5. ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria: „…aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták. [A Jósa András Múzeum Kiadványai 74.; Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 5.] Nyíregyháza–Szeged 2018.
  6. WOLF Mária: A Borsodi földvár. Egy államalapításkori megyeszékhelyünk kutatása. [Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 10.; Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 6.] Miskolc–Szeged 2019.
  7. Új nemzedék. A szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei. Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére. Szerk.: BÍRÓ Gyöngyvér – PINTÉR-NAGY Katalin – SZEBENYI Tamás. A szerkesztésben közreműködött: FELFÖLDI Szabolcs – TAKÁCS Melinda. Szeged 2020.