Középkori és kora újkori régészet Magyarországon

Hagyomány – örökség – megújulás. Középkori és kora újkori régészet Magyarországon 3: eredmények, kérdések, feladatok a 21. században címmel rendezett konferenciát a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2023. november 2-3. között. A kétnapos rendezvénynek a Károli Gáspár Református Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem adott otthont Budapesten. A konferencián tanszékünk munkatársai és  PhD hallgatói is képviseltették magukat.

A középkor és kora újkor régészetével foglalkozó szakmai rendezvény programját számos prezentáció tette változatossá. Munkatársaink és PhD hallgatóink az alábbi négy előadással és hat poszterrel vettek részt az eseményen.

  • Révész László: A magyar honfoglalás kora – hosszú vagy rövid volt-e a 10. század?
  • Wolf Mária: A középkori anyagi kultúra régészeti kutatásának újabb eredményei
  • Lukács Nikoletta: Árpád-kori falusias települések kutatása Kecskemét határában
  • Bíró Gyöngyvér: A középkori anyagi kultúra az újabb fémdetektoros kutatások tükrében
  • Ádám Márk: 17. század végi kályhacsempék a szolnoki várból
  • Győri-Pórszász Anna – Fülöp Réka: Vasabroncsos dongás faedények a 7-11. századi Kárpát-medencében
  • Hergott Kristóf: Régi-új lelőhelyek a szentesi Nagyhegyről
  • Kis Luca – Meznerics Emma – Bozóki-Király Edit – Filep Fanni – Paja László – Tihanyi Balázs: Egy különös  temetkezés Felgyő-77 avar kori lelőhelyről. A 621. sírból származó égett emberi csontok bioarcheológiai értékelése
  • Megyesi Ákos: Árpád-kori sírjelek és anyagvizsgálati tanulságaik Magyarországon
  • Molnár Csilla: Török kori tímárműhely a szegedi várban

A konferencia programja itt érhető el, az előadások tartalmi összefoglalói itt olvashatók.

A fotókat Kerekesné Pap Ildikó és Kerekes György készítette – köszönjük a képeket!